من خشنم

من گاز می گیرم 

من دهنمو وا می کنم تا ته حلقم داد می زنم  

من  با دو تا انگشتم یه تیرکمون کوچیک دارم با یه مقدار سنگ بزرگ 

 

سنگ بزرگ رو هم می شه زد. 

جمعه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1391