به شدت می تابید خورشید  

یادآور آنکه هر کاری از من ساخته نیست 

چون خیره شدن در چشمانت

چهارشنبه 9 تیر‌ماه سال 1389