وه چه نسیمی می وزد 

به گمانم تنبور هم می زند کسی

و پرنده ای در گم مرغزار

چه گیاهی بی مرگ آغاز می کند؟

و صحبت از چه رنگی سرشار؟

در این غروب سکون بهاری


دشتی بنواز

کوهستانی بزن

و در این تصویر هیچ میفزا

که  روباهی می خزد

و گرگ و میش آغاز می شود .


چه چیز فریاد شادی توست چلچله

و کوکو آن چهچه ی من در این خرمن گاهی؟


        و شب مستولی است

و شب همیشه مستولی است.اردیبهشت 95
پنج‌شنبه 13 خرداد‌ماه سال 1395