شنا کن

دست و پا بزن 

با نفسی که کشیده ای

با فواره ی آبی که از این همه دریا به بالا پرتاب کرده ای

با آخرین ذره ی نوری که رصد کرده ای 


نفس بکش


نفس بکش

شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1393