وقتی که نیستی

وقتی که رفته ای چاقویت را تیز کنی

و شهر از تو خالیست

من چه خوشحالم

و کائنات چه آرام آواز می خواند

همانجا بمان

اروپا را بگیر!

سرخپوست ها را به انقلاب دعوت کن

از کنار آن گور

ما تا بعد از ظهر که برگردی خوشبختیمچهارشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1393