واژه آیینه است.

واژه 

شعر است 

و صدای نفس های تو.

واژه تویی

بی زنگار

که تهوع تکرار روز ها را در بستر صداقت لمیده ای.

واژه چشمان توست


من تو را می پرستم 

من عاشق تو ام

من تو را دوست دارم 


تو را 

و چراغ جادویی که به گردن آویخته ای.سه‌شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1392