بهار می رسید  

و زرتشت از کوه 

چنارها سبز بودند  

و من پرفضیلت ترین انسانها 

 با هواپیماهای  کاغذی پرواز می کردم  و می دیدم 

چه درختی غم انگیزتر از کاج 

که همیشه یکسان زندگی می کند 

بهار می رسید  

و ذغال همچنان روسیاه 

از فصل سرد

 اسفند 90  

دوشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1391