پرتاب شده ام 

اینجا 

 

در برهوتی از درختان شکسته 

 

چه کرده ام؟

 

شاخ گاو را شکسته ام 

دارم پرتاب می شوم

پنج‌شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1388