هر دستت  

هر انگشتت 

که فرود می آمد 

 

دقیقا و چه زیبا  

 

دختری می زایید 

  

که کاشکی من دامادش بودم.  

 

 
سه‌شنبه 31 شهریور‌ماه سال 1388