دویده ام ! 

هن و هن !

 

انگار از پله های معبد قوم مایا 

آن بالا 

که سرم را بزنند؟ 

نه که قلبم را دربیاورند.

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388