- "به خودت اهمیت بده! 

بگذار هوش تو برنده باشد 

 

نه دستهای تنومند او"

دوشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1388