من به دو 

تو سلانه 

داریم می میریم. 

 

اردیبهشت 88

یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1388